Sosiale medier

Proaktiv i sosiale medier

Bedrifter må være tilstede på sosiale medier. Det er opplest og vedtatt. Erfaringene så langt bærer preg av at dette er et nytt område for mange. Det er mye prøving og feiling, og få makter å ta ut potensialet de…